Kopier inkluderingskonseptet vårt og sikre at ingen faller utenfor!

Vi ønsker at alle barn skal bli inkludert, ikke bare i vår egen klubb, men i hele landet. Vi deler derfor inkluderingskonseptet vårt med alle idrettlag som ønsker å ha fokus på inkludering av alle barn i idretten, uavhengig av privat økonomisk situasjon.

 
 
r%C3%B8d-bg.jpg

Mer effekt

For klubber som har eller planlegger et inkluderingsfond og ønsker best mulig effekt av fondet.

rød-bg.png

Økt synlighet

For klubber som ønsker å synliggjøre sitt fond for målgruppe og lokalsamfunn.

Enklere

Enklere tildeling av midler
Enklere innhenting av midler
Enklere administrasjon

 

Dette får du.

Egen dedikert webside for ditt inkluderingsfond publisert med egen klubbadresse: dinklubb.inkluderingsfondet.no

Websiden har samme oppbygging, utseende, formål og budskap som inkluderingsfondet.no men er tilpasset din klubb med blant annet egen logo, egne kontaktpersoner, verdisett og sitater.

ufarliggjøring

Et av formålene med websiden er å ufarliggjøre det å ta kontakt for å få hjelp til inkludering for eget eller andres barn.

Effektivt verktøy

Med en egen webside hos inkluderingsfondet.no vil din klubb få et effektivt verktøy i inkluderingsarbeidet både mot målgruppen, samarbeidspartnere og resten av lokalsamfunnet.

Websiden er satt opp med formål å dele ut midler til de som trenger det, men også å hente inn midler fra lokalt næringsliv og andre gjennom en dedikert landingsside for formålet. Med en dedikert webside på plass forenkles hele administrasjonen av inkluderingskonseptet og sørger for mindre arbeid for mer effekt i klubbene.

Din klubb inkluderer

Med vår løsning på plass vil din klubb bli bedre til å hjelpe med inkludering i fellesskapet, hjelpe barn å delta i fellesopplevelser som skaper gode barndomsminner, hjelpe barn å være med venner på viktige felles barndomsopplevelser og bidra til god psykisk helse.

 
inkluderingsfondet.jpg

Raskt i gang i din klubb!

Alt du trenger for å være oppe og gå med din klubbs egen inkluderingsside på dinklubb.inkluderingsfondet.no.

Inkluderer blant annet egen personvernpakke.

 

Start inkluderingen i din klubb her!

Fyll ut kontaktskjemaet under, og du vil du motta en mail med litt mer informasjon om løsningen vår, samt informasjon om hva vi trenger av deg for å få din klubb opp og gå på inkluderingsfondet.no

Vi samarbeider med Argonville Media om å levere denne løsningen.
Ved å fylle ut dette kontaktskjemaet samtykker du i å sende dine kontaktopplysninger til dem.