bidra økonomisk til inkluderingsfondet

Inkluderingsfondet er avhengig av penger for å fungere. Din bedrift kan bidra med økonomisk støtte ved å fylle ut kontaktskjemaet under. Vi kontakter deg så for å ordne det praktiske rundt bidraget.


Fordeler for din bedrift ved å bidra økonomisk:

  • Din bedrift bidrar til å bedre barns psykiske og fysiske helse.

  • Din bedrift blir profilert som bidragsyter i inkluderingsfondets kanaler, på webside og sosiale medier.

  • Din bedrift mottar en enkel profileringspakke for sosiale medier for synliggjøring av bidraget.


 

Ja, min bedrift vil bidra:

Bedriften ønsker å bidra med *